857 Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil

"At sinabi ni Jehova,

Ikaw ay nanghinayang sa kikayon

na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man;

na sumampa sa isang gabi,

at nawala sa isang gabi:

At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive,

sa malaking bayang yaon,

na mahigit sa isang daan at dalawang pung libong katao

na hindi marunong magmunimuni ng kanilang kamay

at ng kanilang kaliwang kamay;

at marami ring hayop?"

Ang "habag ng Lumikha" ay

'di hungkag na kasabihan,

ni pangakong napapako.

Mayroon itong mga prinsipyo at layunin,

tunay at totoo, walang pagkukunwari.

Ang Kanyang awa ay ipinapagkaloob

sa sangkatauhan sa lahat ng panahon.

Datapuwa't ang salita ng Lumikha

kay Jonas ay nananatiling

ang natatangi Niyang pahayag

kung bakit Siya ay mahabagin,

at kung paano N'ya ipinapakita ito,

kung gaano S'ya magpaubaya sa tao,

at ang tunay N'yang damdamin sa kanila.

Poot ng Diyos madalas sapitin ng tao,

nguni't awa N'ya'y 'di kailanman tumitigil.

Nang mayro'ng awa,

S'ya'y gumagabay,

nangunguna, nagbibigay, umaalalay sa tao,

sa bawat salinlahi, at sa bawat kapanahunan.

Pag-ibig N'ya sa tao'y 'di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y 'di kailanman magbabago!

Ang pag-uusap ng Diyos na si Jehova

ay nagpapakita ng

Kanyang buong kaisipan sa sangkatauhan,

isang pagpapahayag ng Kanyang puso

at patunay ng Kanyang masaganang awa

sa sangkatauhan,

hindi lamang ipinagkaloob sa mga ninuno,

nguni't maging sa mga inapo,

tulad noon at gayundin sa isang salinlahi

hanggang sa susunod.

Poot ng Diyos madalas sapitin ng tao,

nguni't awa N'ya'y 'di kailanman tumitigil.

Nang mayro'ng awa,

S'ya'y gumagabay,

nangunguna, nagbibigay, umaalalay sa tao,

sa bawat salinlahi,

at sa bawat kapanahunan.

Pag-ibig N'ya sa tao'y 'di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y 'di kailanman magbabago!

Pag-ibig N'ya sa tao'y 'di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y 'di kailanman magbabago!

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 856 Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

Sumunod: 858 Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

154 Mahal Ko, Pakihintay Ako

ISa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan.Bilang mahal ko, marikit at maganda.O mahal ko, nasaan Ka?Ngayon ako'y lumuluha....

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger