584 Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos

I

Espiritu ng Diyos may malalaking gawain ngayon.

Ang Kanyang gawain sa mga Gentil ay nagsimula na.

Upang gumawa nang mabilis at epektibo,

hinahati Niya ang lahat ng nilikha sa bawat uri.

Ialay ang buong pagkatao mo para sa lahat ng Kanyang gawain.

Mabatid at alamin lahat ng ginawa Niya para sa iyo.

Ibuhos lahat ng iyong lakas, Kanyang gawai'y gawing epektibo.

Ito ang kailangang maunawaan, maunawaan mo.

II

Huwag lumaban, hanapin ang labasan, o hangarin ang kaaliwan.

Inaantala nito ang gawain ng Diyos,

sinisira maganda mong kinabukasan,

nagdudulot ng pagkawasak sa halip na pagprotekta.

Kaya't di ba ito ay kahangalan mo?

Ang mga bagay na sakim mong tinatamasa ngayon

ang siyang sumisira sa iyong kinabukasan.

Ngunit ang sakit na pinagdurusahan mo ngayon

ang sa iyo'y nagpoprotekta't nagliligtas.

III

Bigyang-pansin at maging malinaw sa lahat ng bagay na ito,

upang hindi ka mahulog sa mga tukso

na mahihirapan mong takasan,

o maligaw sa makapal, mabigat na hamog,

di na muling makikita ang araw.

Kapag nawala na ang hamog,

ikaw ay nasa dakilang araw ng paghatol.

Ialay ang buong pagkatao mo para sa lahat ng Kanyang gawain.

Kilalanin at alamin lahat ng ginawa Niya para sa iyo.

Ibuhos lahat ng iyong lakas, Kanyang gawai'y gawing epektibo.

Ito ang kailangang maunawaan, maunawaan mo.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 583 Maging Isang Tao na Pinalulugod ang Diyos at Pinapanatag ang Kanyang Isipan

Sumunod: 585 Magdala ng Mas Maraming Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

281 Panahon

IIsang malungkot na kaluluwa ang naglakbay mula sa malayo,sinusuri ang bukas, hinahanap ang lumipas,masipag na gumagawa, at naghahangad ng...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger