402 Yaon Lamang May Tunay na Pananampalataya ang Sinasang-ayunan ng Diyos

I

Nang hampasin ni Moises ang bato

at tubig ay bumukal, kaloob 'yon ni Jehova,

dahil 'yon sa pananampalataya.

Nang tumugtog si David para purihin si Jehova,

puno ng galak ang kanyang puso,

dahil 'yon sa pananampalataya.

Nang mga kawan at ari-arian ni Job ay nawala,

at katawan niya'y nagkapigsa,

dahil 'yon sa pananampalataya.

At habang naririnig pa niya ang tinig ni Jehova,

at kaluwalhatian Niya’y kita pa,

dahil 'yon sa pananampalataya.

Dahil sa pananampalataya.

Pananampalataya lamang, wala nang iba!

Dahil sa pananampalataya.

Pananampalataya lamang, wala nang iba!

II

Nang si Pedro'y sumunod kay Jesus

at nagpatotoo sa Kanya

habang nakapako sa krus,

dahil 'yon sa pananampalataya.

Nang makita ni Juan

ang maluwalhating larawan ng Anak ng tao

at pangitain ng mga huling araw,

dahil 'yon sa kanyang pananampalataya.

Nang matuklasan ng mga Gentil

na nagbalik na ang Diyos sa katawang-tao

para gawin ang Kanyang gawain,

dahil din 'yon sa pananampalataya.

Maraming nabagabag sa salita ng Diyos,

naligtas at naalo,

dahil din 'yon sa pananampalataya.

Dahil sa pananampalataya.

Pananampalataya lamang, wala nang iba!

Dahil sa pananampalataya.

Sa pananampalataya lamang, wala nang iba!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 401 Ang Kabuluhan ng Paniniwala sa Diyos ay Napakalaki

Sumunod: 403 Napakarami Mong Natamo na Dahil sa Pananampalataya

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger