310 Napakarami Ninyong Elemento ng Kawalan ng Paniniwala kay Cristo

1 Sa ngayon, marami pa ring di-pananampalataya sa inyong kaloob-looban. Subukang maghanap nang masigasig sa inyong mga sarili at tiyak na matatagpuan ninyo ang kasagutan. Kapag natagpuan mo ang tunay na kasagutan, iyong aaminin na hindi ka mananampalataya sa Diyos, ngunit mga manlilinlang, lapastangan, at nagkakanulo sa Kanya, at mga di-tapat sa Kanya. At iyong mapagtatanto na si Cristo ay hindi tao, ngunit Diyos. Pagdating ng araw na iyon, kung gayon iyong igagalang, katatakutan, at tunay na mamahalin si Cristo.

2 Sa kasalukuyan, ang inyong pananampalataya ay tatlumpung porsyento lamang ng inyong puso, habang ang pitumpung porsyento ay pagmamay-ari ng pagdududa. Anumang gawa na nagawa at anumang pangungusap ang nasabi ni Cristo ay magiging dahilan upang bumuo kayo ng mga pagkaunawa at opinyon tungkol sa Kanya. Ang mga pagkaunawa at mga opinyong ito ay mula sa inyong ganap na di-pananampalataya sa Kanya. Humahanga at takot lamang kayo sa di-nakikitang Diyos sa langit at walang pagsasaalang-alang sa buhay na Cristo sa lupa. Hindi ba ito rin ang inyong di-pananampalataya? Hinahangad lamang ninyo ang Diyos na gumawa sa nakaraan ngunit ayaw harapin ang Cristo ng panahong ito. Ito parati ang “pananampalatayang” humalo sa inyong mga puso na hindi nananampalataya sa Cristo ng panahong ito.

3 Hindi Ko kayo minamaliit, sapagkat napakaraming di-pananampalataya sa inyong kaloob-looban, halos ang kabuuan ninyo ay marumi at dapat na masuri. Ang mga karumihang ito ay tanda na wala kayong anumang pananampalataya; marka ito ng inyong pagtatakwil kay Cristo at tinatatakan kayo bilang taksil kay Cristo. Ang mga ito ay mga talukbong na nagtatakip sa inyong kaalaman tungkol kay Cristo, isang hadlang sa pagkamit ninyo kay Cristo, isang balakid na pumipigil sa inyong pagiging-kaayon kay Cristo, at patunay na hindi kayo sinasang-ayunan ni Cristo. Ngayon ang panahon upang suriin ang lahat ng bahagi ng inyong buhay! Makikinabang Ka sa lahat ng paraang maiisip sa paggawa mo nito!

Hango sa “Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 309 Mayroon ba Kayong Tunay na Pananampalataya at Pagmamahal kay Cristo?

Sumunod: 311 Walang Tunay na Pananampalataya kay Cristo ang Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger