526 Sa Katotohanan Naroon ang Lakas

1 Dapat ninyong maunawaan ang kabuluhan ng inyong paggugol ng inyong mga sarili sa Diyos, ganoon din kung bakit ninyo nais gawin ito. Kung ito’y upang habulin ang katotohahanan, upang habulin ang buhay at upang tuparin ang inyong mga tungkulin at gantihan ang pag-ibig ng Diyos, kung gayon iyan ay ganap na matuwid—isang positibong bagay—at ito ang batas ng Langit at prinsipyo ng daigdig. Sa ganitong kalagayan, hindi kayo kailanman magkakaroon ng panghihinayang, at hindi kayo magiging negatibo. Kapag may katotohanan ang mga tao, mayroon silang kalakasan. Kapag may katotohanan sila, puspos sila ng di-nauubos na lakas. Kapag may katotohanan sila, mayroon silang kalooban. Kung walang katotohanan, tulad sila ng malalambot na latak ng tokwa. Kung may katotohanan, sila ay matatag at malakas-ang-loob, at hindi nila nararamdaman ang kanilang pagdurusa bilang pagdurusa, gaano man ang kanilang tinitiis.

2 Kung nagkaroon ng tunay na pagkaunawa ang mga tao sa disposisyon ng Diyos, at maaari nilang purihin nang taos-puso ang Kanyang kabanalan at katuwiran, tunay nilang makikilala ang Diyos at tataglayin ang katotohanan, at saka lamang sila mabubuhay sa liwanag. Kapag nagbabago ang pananaw ng mga tao sa mundo at sa buhay, saka lamang sila talagang magbabago. Kapag ang isang tao ay may layunin sa buhay at umaayon sa katotohanan, kapag talagang nagpapasakop siya sa Diyos at nabubuhay ayon sa Kanyang salita, kapag panatag at masaya ang kalooban ng isang tao, kapag walang kadiliman sa kanyang puso, at kapag siya ay lubos na malaya at walang kumokontrol sa kanyang buhay sa presensya ng Diyos—saka lamang siya nabubuhay bilang isang tunay na tao at nagiging isang taong nagtataglay ng katotohanan. Bukod doon, lahat ng katotohanang taglay mo ay mula sa salita ng Diyos at mula sa Diyos Mismo. Ang Naghahari sa buong sansinukob at sa lahat ng bagay—ang Kataas-taasang Diyos—ay sumasang-ayon sa iyo, bilang isang tunay na taong namumuhay ng tunay na buhay ng tao. Gayon ang taong nagtataglay ang katotohanan.

Hango sa “Mababago Mo Lamang ang Iyong Disposisyon sa Pamamagitan ng Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 525 Hangarin Mong Maging Isang Taong Tunay na Sumasamba sa Diyos

Sumunod: 527 Ang Totoong Kahulugan ng Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger