149 Sasalubungin Ko ang Iyong Nakangiting Mukha Habang Nagpapakita Ka sa Aking Harapan

1 Isang pamilyar na tinig ang tumatawag sa akin paminsan-minsan, pinupukaw ang aking espiritu, ginigising ako mula sa mahabang gabi. Sa manipis na ulap nakikita ko ang Iyong nakangiting mukha. Hindi ko pinangarap kailanman na makikita ko ang mukha ng Diyos. Isa akong tiwaling tao, walang dangal, gayunman papalapit sa akin ang pinakamaluwalhati at marangal na Hari. Hinihila ako ng Iyong mga salita, lasing sa kagalakan ang aking puso. Katamisan at lubos na kaligayahan ang pamumuhay sa harap Mo araw-araw.

2 Tahimik sa harap Mo, nakikinig ako sa Iyong mga salita. Masigla at makapangyarihan ang Iyong mga salita. Ang pag-ibig na nasa Iyong paghatol at pagkastigo ay napukaw ang aking puso. Nakikita kong katotohanan ang Iyong mga salita, napakahalaga! Ang Iyong pag-ibig, napakataos-puso at kaakit-akit, pinupuno ang aking puso at pinupukaw ang aking pagmamahal. Napakaraming mamahalin sa Iyo at nakaukit lahat iyon sa aking puso. Ang nais ko ay ihandog sa Iyo ang aking puso at pagmamahal.

3 Nasaan Ka na ngayon, aking Pinakamamahal? Habang pinananabikan ko ang Iyong pag-ibig, mahaba ang walang tulog na gabi. Mahal Mo ako, kung gayon bakit Mo itinatago ang Iyong Sarili sa akin? Nababagabag ang aking puso kapag hindi ko nakikita ang Iyong mukha. Sa mga pagdurusa at pagsubok, tumatawag at umaasa ako sa Iyo. Sa mga salita Mong gumagabay sa akin, para na ring nakikita ang Iyong mukha. Habang minamahal Kita nang buong puso, at nananatiling malapit na nakasunod sa Iyong mga yapak, lumalakas ako sa pananampalataya. Ang pamumuhay sa Iyong salita ay pinapadama sa akin ang kapayapaan at kaginhawahan. Ang Iyong salita ang katotohanan at nakuha ang aking puso. Pinakalubos na kaligayahan ang mamuhay sa Iyong salita. Nais kong mahalin at patotohanan Ka at sundan Ka buong buhay ko. Pagkatapos, kapag tapos na ang aking patotoo, sasalubungin ko na ang Iyong nakangiting mukha habang nagpapakita Ka sa aking harapan.

Sinundan: 148 Ang Pinakadakilang Kagalaka’y Paghahangad na Mahalin ang Diyos

Sumunod: 150 Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko’y sa’Yo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger