596 Kailangan Mong Tumupad sa Iyong Tungkulin

1 Kung ang mga tao ay walang anumang pagtitiwala, hindi madaling magpatuloy sa landas na ito. Nakikita ng lahat ngayon na ang gawain ng Diyos ay hindi lahat nakaayon sa mga pagkaunawa ng mga tao—gaano man karami ang gawain na Kanyang ginagawa o gaano man Siya magsalita, ito ay lubos na hindi ayon sa mga pagkaunawa ng tao. Kinakailangan nito sa mga tao na magkaroon ng pagtitiwala at paninindigan na tumindig sa kung ano na ang nakita nila at kung ano ang kanilang nakamit mula sa kanilang mga karanasan. Maging anuman ang ginagawa ng Diyos sa mga tao, kailangan nilang pagtibayin ang kung ano ang taglay nila sa kanilang mga sarili, maging taos-puso sa harap ng Diyos, at maging tapat sa Kanya hanggang katapusan. Ito ang tungkulin ng sangkatauhan. Ito ang dapat gawin ng mga tao—dapat nilang pagtibayin ito.

2 Hinihingi ng paniniwala sa Diyos ang pagiging masunurin sa Kanya at karanasan sa Kanyang gawain. Ang Diyos ay gumawa ng napakaraming gawain—maaaring sabihin na para sa mga tao ito lahat ay pagpeperpekto, lahat ay pagpipino, at higit pa, ito lahat ay pagkastigo. Hindi nagkaroon ng isang hakbang ang gawain ng Diyos na nakaayon sa mga pagkaunawa ng mga tao; ang tinatamasa ng mga tao ay ang maanghang na mga salita ng Diyos. Kapag dumating ang Diyos, tatamasahin ng mga tao ang Kanyang kamahalan at ang Kanyang poot, nguni’t gaano man kaanghang ang Kanyang mga salita, dumating Siya para iligtas at gawing perpekto ang sangkatauhan. Bilang mga nilalang, kailangan tuparin ng mga tao ang mga tungkulin na dapat nilang tuparin, at sumaksi para sa Diyos sa gitna ng pagpipino. Sa bawat pagsubok dapat nilang pagtibayin ang pagsaksi na dapat nilang gawin, at maging isang matunog na saksi para sa Diyos. Ito ay isang mananagumpay.

Hango sa “Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 595 Tanging Pagtupad sa Iyong Tungkulin ang Makakapagpasiya sa Diyos

Sumunod: 597 Gampanan Mo ang Tungkulin Mo at Tatayo Kang Saksi

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger