469 Ang Kahalagahan ng mga Salita ng Diyos

Nananalig sa Diyos dapat magpakabuti.

Ang mahalaga'y mapasa'yo Kanyang salita.

Kahit ano pa man,

sa salita Niya'y 'wag tatalikod.

Makilala't malugod ang Diyos sa Kanyang salita.

Mga denominasyon, sektor at bansa

sa hinaharap lulupigin sa salita.

Sa tao ang Diyos ay mangungusap,

at panghahawakan nila ang Kanyang salita.

Dito, tao'y mapeperpekto,

at lalaganap salita ng Diyos.

Tao'y isinasagawa Kanyang salita,

habang salita Niya'y nasa kalooban nila.

Lahat ng gamit ng Diyos

kayang ipamuhay Kanyang salita.

Kung di mo 'to kaya para Diyos ay patotohanan,

Banal na Espiritu'y di pa gumana sa'yo,

hindi ka pa rin perpekto.

Ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos,

kahalagahan ng salita ng Diyos.

Ang mga taong babad sa salita Niya

sa loob at sa labas ay naperpekto.

Yaong nagpapatotoo

at tumutupad sa kalooban Niya,

taglay Kanyang salita bilang realidad.

Pagpasok sa Panahon ng Salita,

panahon ng Milenyong Kaharian,

ang gawaing kinukumpleto ngayon.

Ibahagi kung ano'ng sinasabi ng Diyos.

Sa pagkain at pagdanas lang ng Kanyang salita,

maisasabuhay mo ito.

Kung walang praktikal na karanasan,

kung di isabuhay realidad ng salita Niya,

walang makukumbinsi.

Lahat ng gamit ng Diyos

kayang ipamuhay Kanyang salita.

Kung di mo 'to kaya para Diyos ay patotohanan,

Banal na Espiritu'y di pa gumana sa'yo,

hindi ka pa rin perpekto.

Ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos,

kahalagahan ng salita ng Diyos.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 467 Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao

Sumunod: 471 Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger