66 Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Diyos 'di kilala o sinasamba

ng taong tiwali.

Sa paglikha, kina Adan at Eva

luwalhati ni Jehova'y nanatili.

Ngunit naging tiwali ang tao,

nawalan ng kal'walhatia't patotoo

nang sa Diyos naghimagsik sila

at 'di na gumalang sa Kanya.

Gawain ngayo'y bawiin

kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Pa'no malulupig ang tao?

Sa mga salita sila'y kumbinsido,

may paghatol at pagkastigo

at sumpang sila'y igugupo,

nilalantad rebelyon ng tao,

hinahatulan kanilang paglaban,

para ipakitang sila'y marumi,

para ipakitang Diyos ay makat'wiran.

Gawain ngayo'y bawiin

kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Salita ng Diyos lulupigin

at tao'y kukumbinsihin.

Mga tumatanggap ng paglupig ng Diyos

dapat tanggapin paghatol ng Kanyang salita.

Kung masusunod mo ang mga salitang 'to,

at 'di ang sariling paraan mo,

sa gayo'y nalupig ka na

ng Kanyang salita.

Gawain ngayo'y bawiin

kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 65 Ang Layunin ng Gawain ng Paghatol ng Diyos

Sumunod: 67 Ang Huling Yugto ng Paglupig ay Sadyang para Iligtas ang mga Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

998 Ang Mensahe ng Diyos

INakaraa'y lumipas na, huwag na ditong kumapit pa.Nanindigan kayo kahapon.Maging tapat sa Diyos ngayon.Ito'ng dapat n'yong malaman.Kahit...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger