662 Ang Dapat Panghawakan ng Tao sa Oras ng mga Pagsubok

1 Sa bawat hakbang ng gawain ng Diyos, may isang paraan na dapat makipagtulungan ang mga tao. Pinipino ng Diyos ang mga tao upang magkaroon sila ng pagtitiwala sa gitna ng mga pagpipino. Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao upang magkaroon sila ng pagtitiwala na gawing perpekto ng Diyos at handang tanggapin ang Kanyang mga pagpipino at ang pakikitungo at pagtatabas ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa gitna ng mga tao upang dalhan sila ng pagliliwanag at pagpapalinaw, at upang makipagtulungan sila sa Kanya at magsagawa. Ang Diyos ay hindi nagsasalita sa panahon ng mga pagpipino. Hindi Niya binibigkas ang Kanyang tinig, nguni’t mayroon pa ring gawain na dapat gawin ang mga tao. Kailangan mong pagtibayin kung ano ang palagi mong pinagtitibay, dapat mo pa ring magawa ang manalangin sa Diyos, maging malapit sa Diyos, at sumaksi sa harap ng Diyos; at sa ganitong paraan matutupad mo ang iyong tungkulin.

2 Lahat kayo ay dapat makita nang malinaw mula sa gawain ng Diyos na ang Kanyang mga pagsubok sa pagtitiwala at pag-ibig ng mga tao ay kinakailangan na sila ay lalo pang manalangin sa Diyos, at kanilang pahalagahan ang mga salita ng Diyos sa harapan Niya nang mas madalas. Kaya kailangan mong malinaw na makita kung anong tungkulin ito na dapat tuparin ng mga tao. Maaaring hindi mo nalalaman kung ano talaga ng kalooban ng Diyos, nguni’t maaari mong tuparin ang iyong tungkulin, makapananalangin kung kailan mo gusto, magagawa mong isagawa ang katotohanan kung kailan mo gusto, at magagawa mo kung ano ang kailangang gawin ng mga tao. Maaari mong pagtibayin ang iyong orihinal na pangitain. Sa ganitong paraan, mas magagawa mong tanggapin ang susunod na hakbang ng gawain ng Diyos.

Hango sa “Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 661 Ang Matatapat na Alagad ng Diyos ay Makakatayo nang Matatag sa mga Pagsubok

Sumunod: 663 Dapat Kang Tumayo sa Panig ng Diyos Pagsapit ng mga Pagsubok

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

610 Tularan ang Panginoong Jesus

ITinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,ang pagtubos sa lahat ng taosa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,nang walang pansariling layunin...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger