Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Music Video  | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" 7:01
Tagalog Christian Song | "Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha" 9:08
Tagalog Christian Song | "Dumako sa Sion na may pagpupuri" 9:06
Tagalog Music Video | Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas 6:01
Tagalog Christian Song | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal" 6:15
Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" 3:50
Tagalog Christian Song | "Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita" 8:31
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tularan ang Panginoong Jesus" 7:38
Tagalog Christian Song | "Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay" 4:39
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay" 9:05
Tagalog Song | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" 5:36
Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu  Para Papuri ng Diyos Matamo 4:40
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos” 5:27
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos" 6:44
Tagalog Christian Worship Song | "Tinunaw ng Pag ibig ng Diyos ang Aking Puso" 8:02
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" 4:06
Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" 7:14