18 video     1805 mga tumingin
 • 3
  Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
   27 1 linggonakaraang 05:21
  6
  Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
   33 4 pluralWeeksnakaraang 7:46
  7
  Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
   27 4 pluralWeeksnakaraang 04:58
  11
  Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
   153 3 pluralMonthsnakaraang 4:14
  12
  Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
   172 4 pluralMonthsnakaraang 5:27
  13
  Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
   191 4 pluralMonthsnakaraang 3:51
  14
  Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
   201 5 pluralMonthsnakaraang 5:30
  15
  Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
   237 5 pluralMonthsnakaraang 6:24
  17
  Siya Ang Ating Diyos
   240 5 pluralMonthsnakaraang 6:59
  18
  Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
   152 8 pluralMonthsnakaraang 5:02