54 Ang Pananabik ng Puso Ko

Ang mahabang paglalakbay ng mga buhay ng tao,

puno ng hangin, ulan, maraming pagbabago.

Ang tila pinahabang mga taon, mahirap at mapanglaw.

Lumilikha ang maiitim na ulap ng madilim na kailaliman.

Si Satanas ay may hawak na kapangyarihan, masyado siyang malupit,

naghahari tulad ng isang mapaniil na pinuno, ikinukulong ang mga kaisipan.

Natukso, nawawalan ng direksiyon ang tao,

hinahabol ang katanyagan, pakinabang, pasa-pasa mula ulo hanggang paa.

Masyadong nasaktan, naalis ang wangis ng tao.

Puno ng mga sugat, pagod ang katawan at puso.

Walang lakas na natira para lumaban, nasiraan ng loob.

Walang dakong mabalingan, nasasaktan, naguguluhan.

Nananabik na mahanap ang isang lupaing tunay na dalisay.

Napakasidhing naghahanap, naglalakbay sa lupa.

Puno ang puso ng kalungkutan, masigasig akong nananalangin,

umaasang ililigtas ako ng Panginoon mula sa dalamhati.

Sa isang pagbagsak, pitong kulog ang umaalingawngaw.

Nagpapakita at gumagawa si Cristo ng mga huling araw.

Narinig ko na ang mga salita ng Diyos, lumapit ako sa harap Niya.

Ninanamnam ko ang Kanyang mga salita, alam ko ang katotohanan.

Dinidiligan ako ng mga salita ni Cristo,

nadama ko na sa aking sarili ang tunay na pagmamahal ng Diyos.

Sa pamamagitan ng mga pagsubok, sakit at pagpipino,

ang buhay ay pinayayaman ng patuloy na paglago.

Sa pagiging nahatulan, inaalis ko ang katiwalian,

at tinatamo ang paglilinis at kaligtasan.

At hindi na magkakaroon ng mga luha at pangamba.

Yumuyuko ako sa harap ng Diyos, binubuksan ang aking puso.

Pinili ako ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig;

nagpapasalamat ako sa Kanyang pagliligtas.

Isinasagawa ko ang katotohanan, nabubuhay sa harap Niya,

ginagampanan ang aking tungkulin, sinusuklian ang Kanyang pag-ibig.

Pinili ako ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig;

nagpapasalamat ako sa Kanyang pagliligtas.

Isinasagawa ko ang katotohanan, nabubuhay sa harap Niya,

ginagampanan ang aking tungkulin, sinusuklian ang Kanyang pag-ibig,

ginagampanan ang aking tungkulin, sinusuklian ang Kanyang pag-ibig.

Sinundan: 53 Tunay na Isang Pagpapala na Makabalik sa Harapan ng Diyos

Sumunod: 55 Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

281 Panahon

ⅠIsang malungkot na kaluluwa ang naglakbay mula sa malayo,sinusuri ang bukas, hinahanap ang lumipas,masipag na gumagawa, at naghahangad ng...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger