991 Paano Mo Dapat Tratuhin ang Iyong Sariling Mga Salita at Pagkilos

I

Naniniwala ka ba sa mga salita ng Diyos

at sa paghihiganti?

Na parurusahan Niya ang mga nanlilinlang,

nagtataksil sa Kanya?

Mas gugustuhin mo bang dumating ang araw na iyon

nang mas maaga o mas matagal pang panahon?

Natatakot ka ba sa kaparusahan,

o lalabanan mo ba ang Diyos,

kahit na alam mong may kaparusahan?

At kapag dumating ang araw na iyon,

ikaw ba ay nasa gitna ng pag-iyak o kasiyahan?

Ikaw ba ay umaasa o natatakot

na matutupad ang lahat ng salita ng Diyos?

Kung ikaw ay umaasa na aalis ang Diyos

sa lalong madaling panahon

para tuparin ang Kanyang mga salita,

paano mo dapat tratuhin ang iyong mga salita

at mga pagkilos?

Kung hindi ka umaasa na ito ay mangyayari,

bakit maniniwala pa sa Kanya?

II

Anong mga katapusan ang Iyong ninanais?

Lubusan ka bang naniniwala o nagdududa sa Diyos?

Pinag-aralan mo ba ang mga kahihinatnan at mga katapusan

na idudulot ng iyong mga pagkilos at pag-uugali?

Ikaw ba ay umaasa o natatakot

na matutupad ang lahat ng salita ng Diyos?

Kung ikaw ay umaasa na aalis ang Diyos

sa lalong madaling panahon

para tuparin ang Kanyang mga salita,

paano mo dapat tratuhin ang iyong mga salita

at mga pagkilos?

Kung hindi ka umaasa na ito ay mangyayari,

bakit maniniwala pa sa Kanya?

III

Batid mo ba kung bakit ka sumusunod sa Kanya?

Kung para lamang palawakin ang iyong abot-tanaw,

kung gayon hindi na kailangang pagdusahan

itong mga karaingan.

Subalit kung ito ay para pagpalain at umiwas sa kalamidad,

bakit hindi ka nababahala tungkol sa iyong pag-uugali?

Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili

kung matutugunan mo ang Kanyang mga kahilingan?

O ikaw ba ay karapat-dapat tumanggap

sa Kanyang mga pagpapala sa hinaharap?

Kung ikaw ay umaasa na aalis ang Diyos

sa lalong madaling panahon

para tuparin ang Kanyang mga salita,

paano mo dapat tratuhin ang iyong mga salita

at mga pagkilos?

Kung hindi ka umaasa na ito ay mangyayari,

bakit maniniwala pa sa Kanya?

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 990 Walang Kaligtasan Yaong mga Di-Nagsisising Makasalanan

Sumunod: 992 Ang Tatlong Babala ng Diyos sa Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger