16 Tabernakulo ng Diyos Nasa Mundo na

Pagbalik ng Diyos,

mga bansa'y nahati-hati na

ng hangganan ng Kanyang nagliliyab na apoy.

Magpapakita S'yang nakakapasong araw,

bilang Banal,

Lalakad Siya sa mga bansa gaya ni Jehova.

Gagabayan N'ya ang tao gamit ang haliging ulap.

Makikita kal'walhatian Niya sa banal na lupain,

at ang matuwid na araw at pagpapakita Niya

'pag S'ya'y naghari sa lupa at nil'walhati mga anak N'ya.

Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila,

itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya.

Dudurugin Niya maruming altar,

magtatayo ng bago.

Paglilingkuran Siya ng tao sa templo,

nasa altar mga guya't kordero.

Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian,

'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago.

Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa.

Tulad no'ng nakikita ng taong S'ya'y bumababa.

Muling titipunin ng Diyos ang mga bansa,

Templo't altar Kanyang itatayo,

upang lahat mag-alay ng sakripisyo,

ilaan ang mga sarili sa Kanyang gawain.

Tulad silang lahat ng Israelita ngayon,

pawang nakadamit-saserdote't may putong,

pawang may kal'walhatian ng Diyos sa gitna nila.

Kamahalan Niya'y nakalukob sa kanila, sa kanila.

Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila,

itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya.

Dudurugin Niya maruming altar, magtatayo ng bago.

Paglilingkuran Siya ng tao sa templo,

nasa altar mga guya't kordero.

Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian,

'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago.

Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa.

Tulad no'ng nakikita ng taong S'ya'y bumababa.

Gagawin din Niya sa mga bansang Gentil

ang Kanyang nagawa sa Israel.

Palalawakin gawain Niya sa Israel

at palalaganapin sa mga Gentil.

Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila,

itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya.

Dudurugin Niya maruming altar, magtatayo ng bago.

Paglilingkuran Siya ng tao sa templo,

nasa altar mga guya't kordero.

Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian,

'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago.

Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa.

Tulad no'ng nakikita ng tao ng S'ya'y bumababa.

nakikitang bumababa,

nakikitang bumababa, nakikitang bumababa.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 15 Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay

Sumunod: 17 Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger