375 Nararapat ba Talaga Kayong Maging Isa sa mga Tao ng Diyos?

1 Kinasusuklaman Ko ang katiwalian ng buong sangkatauhan, nguni’t nahahabag Ako para sa kanilang kahinaan. Pinakikitunguhan Ko rin ang dating kalikasan ng buong sangkatauhan. Bilang isa sa Aking bayan sa Tsina, hindi ba bahagi rin kayo ng sangkatauhan? Sa lahat ng Aking bayan, at sa lahat ng Aking mga anak, yaon ay, sa lahat ng Aking napipili mula sa buong sangkatauhan, nabibilang kayo sa pinakamababang grupo. Sa kadahilanang ito, ginugol Ko ang pinakamalaking halaga ng lakas sa inyo, ang pinakamalaking halaga ng pagsisikap. Hindi ninyo pa rin ba iniingatan ang pinagpalang buhay na ikinalulugod ninyo ngayon? Pinatitigas ninyo pa rin ba ang inyong puso upang maghimagsik laban sa Akin at itatag ang inyong sariling mga panukala?

2 Kung hindi lamang mayroon pa rin Akong awa at pagmamahal sa inyo, matagal na sanang bumagsak ang buong sangkatauhan bilang bihag ni Satanas at naging “napakasarap na piraso” sa bibig nito. Sa araw na ito, sa gitna ng buong sangkatauhan, yaong mga tunay na gumugugol ng kanilang mga sarili para sa Akin at buong puso Akong minamahal ay hindi pa rin sapat para mabilang sa mga daliri ng isang kamay. Maaari kayang sa ngayon, ang titulo na “Aking bayan” ay naging personal ninyo nang pag-aari? Ang konsensya mo kaya ay basta na lamang nanlalamig? Tunay ka kayang karapat-dapat na maging bayan na Aking kinakailangan? Kung iisipin ang nakaraan, at titingnang muli ang kasalukuyan, sino sa inyo ang nakapagbigay-kasiyahan sa Aking puso? Sino sa inyo ang nagpakita ng tunay na malasakit sa Aking mga hangarin? Kung hindi Ko pa kayo inudyukan, hindi pa kayo magigising, subali’t maaaring manatili pa rin na parang nasa kalagayang nagyelo, at muli, parang nasa kalagayan ng pagtulog sa taglamig.

Hango sa “Kabanata 13” ng Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 374 Wala pa ba Kayong Gaanong Natatamo mula sa Diyos?

Sumunod: 376 Yaong mga Sumusuway sa Diyos ay Ipinagkakanulo Siya

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger