Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng TaoMga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (5/5)Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (5/5) Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 3Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 3 Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng DiyosMga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng KaharianMga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15)Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/15)Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/15) Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/15)Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Mga Tagpo sa Impiyerno (Clip 1/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Mga Tagpo sa Impiyerno (Clip 1/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Awtoridad ng Salita ng Diyos (Clip 2/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Awtoridad ng Salita ng Diyos (Clip 2/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ng Dating Mundo (Clip 3/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ng Dating Mundo (Clip 3/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Pagpapanibagong-buhay sa Liwanag (Clip 4/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Pagpapanibagong-buhay sa Liwanag (Clip 4/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ni Satanas (Clip 5/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ni Satanas (Clip 5/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagpapanibago ng Lahat ng Bagay (Clip 6/7)"Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagpapanibago ng Lahat ng Bagay (Clip 6/7) Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) - Bato, Bato, PickDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) - Bato, Bato, Pick Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (2) - Agawan sa GintoDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (2) - Agawan sa Ginto Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (3) - Pagtalikod sa Kabutihan at Pagsunod sa KasamaanDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (3) - Pagtalikod sa Kabutihan at Pagsunod sa Kasamaan Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (4) - PagkabulokDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (4) - Pagkabulok Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (5) - Buhay sa SayawanDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (5) - Buhay sa Sayawan Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (6) - PagbabalikDrama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (6) - Pagbabalik

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos

Serye ng mga Video ng Koro   1407  

Panimula

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos


Recommended:

Large-scale Gospel Choir | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Tagalog Christian Song

https://tl.godfootsteps.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | The Great Power of God

https://tl.godfootsteps.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

https://tl.godfootsteps.org/videos/chinese-choir-episode-19.html


Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Lahat ng bagay sa buong kalangitan ay puspos ng kasayahan. Anong kabigha-bighaning mga tagpo ng kagalakan ang mga ito?

Sa mga tao, na nabubuhay sa pasakit at nagtiis na ng libu-libong taon ng katiwalian ni Satanas, sino ang hindi umaasam—hindi nananabik—sa pagdating ng Diyos? Ilang mananampalataya at alagad ng Diyos sa paglipas ng mga panahon ang nagtiis, sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, ng pagdurusa at paghihirap, pag-uusig at pagkawalay? Sino ang hindi umaasa na dumating na sana ang kaharian ng Diyos sa lalong madaling panahon? Nang matikman ang mga kagalakan at kalungkutan ng sangkatauhan, sino sa sangkatauhan ang hindi naghahangad na manaig ang katotohanan at kabutihan sa mga tao?

Pagdating ng kaharian ng Diyos, ang araw na labis na inasam ng lahat ng bansa at tao ay dumating na rin sa wakas! Sa panahong ito, ano ang magiging mga tagpo ng lahat ng bagay sa langit at lupa? Gaano kaganda ang magiging buhay sa kaharian? Sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo,” magkakatotoo ang mga panalangin ng mga milenyo!


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.


Mga Pagkilala:https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/kingdom-has-descended-on-the-world/copyright_en.html

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos