Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob

Setyembre 15, 2019

Ilang libong taon nang hinahanap ng sangkatauhan ang mga sagot dito: Paano nakakapagpatuloy ang mga katawang selestiyal sa sansinukob sa napakaperpektong paraan? Bakit palaging gumagalaw nang paikot ang lahat ng bagay na nabubuhay na sumusunod sa mga di-nagbabagong patakaran? Bakit isinisilang ang mga tao, pagkatapos ay bakit tayo namamatay? Sino ba talaga ang nagpasiya sa lahat ng patakaran at batas na ito? Sino talaga ang naghahari sa sansinukob at sa lahat ng bagay? Gagabayan ka ng magandang yugtong ito mula sa pelikulang Kristiyano na, Siya na May Kapangyarihan sa Lahat, sa pinag-ugatan ng mga tanong na ito at ilalahad ang lahat ng hiwagang ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin