Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love

Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love

Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love Pag-ibig Mo'y nakatago sa puso ko. Inaakay akong mapalapit sa Iyo sa pinakamatamis na paraan. Pagsasaalang-alang sa 'Yong kalooba'y ginagawang mas matamis aking puso. Naglilingkod… Buong Teksto

Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos"

Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos"

Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" I Makapangyarihang Diyos, Ikaw ang nagmamahal sa 'kin. Mula sa maruming mundo ay napili Mo ako! Kaya ako ay nagbalik na sa harap Mo, oo, ako ay nagbalik na sa harap Mo, namumuhay ng buhay-iglesia, … Buong Teksto

,

Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao"

Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao"

Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao" | Ang Theme Song ng Hindi Naglalaho ang Integridad I Minsan kong hinabol ang yaman at katanyagan. Mga prinsipyo ko'y itinakwil; nagsinungaling ako para kumita. Aking budhi'y nawala,… Buong Teksto

Tagalog Gospel Song "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos"

Tagalog Gospel Song "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos"

Tagalog Gospel Song | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" I Lahat ng bagay nilikha ng Diyos, kaya ginagawa Niya lahat ng nilala… Buong Teksto

,

Tagalog Worship Song | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin"

Tagalog Worship Song | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin"

Tagalog Christian Worship Song 2019 | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin" I Pagmasdan ang kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos sa lahat. Mula noong nagsimula ang paglikha hanggang sa kasalukuyan, mga anak ng Diyos na gina… Buong Teksto

,

Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala"

Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala"

Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" I Mapalad ang mga yaong kayang sumunod ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo. Paano man sila dati, paano ang Espiritu Santo, paano Siya gumawa dati sa loob nila, yaong nakakamit ng pinakabag… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan I Ang mga huling araw 'di tulad ng Kapanahunan ng Biyaya't Kapanahunan ng Kautusan. Ang gawain sa huling araw ay hindi ginagawa sa Israel, kundi sa mga Hentil. Ito'y pagsakop… Buong Teksto

,

Tagalog Christian Music Video | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" (Tagalog Song)

Tagalog Christian Music Video | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" (Tagalog Song)

Tagalog Christian Music Video | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" (Tagalog Song) I Tunay na daan ay ipinapakita ng anong mga pangunahing prinsipyo? Tingnan kung Espiritu'y gumagawa, kung katotohana'y inihahayag; tingnan kung sinong pinatotohana't anong dulot ni… Buong Teksto

Ang Layunin ng  Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan (Tagalog Song)

Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan (Tagalog Song)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan" (Tagalog Christian Song) Pag-ibig at awa ng Diyos lumalaganap sa Kanyang gawaing pamamahala mula sa una hanggang sa huling detalye. I Kung nararamdaman man n… Buong Teksto

Tagalog Worship Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission

Tagalog Worship Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission

Tagalog Worship Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission Yaong ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ngayon lumalampas kay Moises at mas mahigit pa kaysa kay David, kaya naman hinihiling Niya na ang inyong patotoo ay malampasan ang kay Moises … Buong Teksto

,

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, laha… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos"

Tagalog Christian Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos"

Tagalog Christian Song | 'Pag ang Diyos ay 'di mo batid, at likas Niya'y di mo tanto, puso mo'y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos. 'Pag naintindihan mo na'ng iyong Diyos, ang nasa puso Niya'y mauunawaan mo, at ito'y daranasin mong lubusan ng may buong pananampalataya. Buong Teksto

, ,

Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan

Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan

Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan


I Ang D'yos naging katawang-tao, nanatiling nakatago sa tao upang gawin ang bagong gawain, iligtas tayo sa kasamaan. 'Di Siya nagbibigay ng paliwanag. Sa mga planong nagawa N'ya, ginag… Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao

Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao


Dinadala ng Diyos ang wakas ng sangkatauhan sa mundo ng tao. Pagkatapos, nilalantad N'ya Kanyang buong disposisyon, upang lahat ng taong nakakakilala at hindi sa Diyos masisiyahang tititigan at nakikita na pum… Buong Teksto

Tagalog Christian Dance Video "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" | Salvation of the Last Days

Tagalog Christian Dance Video "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" | Salvation of the Last Days

Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan


Ibinigay ng Diyos luwalhati Niya sa Israel at inalis ito mula roon, dala ang mga Israelita't lahat ng tao sa Silangan. Lahat sila'y inakay ng D'yos sa liwanag nang sila'y muling magkasama't makisama sa li… Buong Teksto

Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay

Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay

Himno ng Karanasan sa Buhay | Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin, salita N'ya'y dinadalisay ako. Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiwaling disposisyon ko'y nabago. Lahat ng katotohanang binibigkas ng Diyos bigay sa 'ki'y bagong buhay. Diyos nakita ko nang harapan, tunay N'yang pag-ibig naranasan. Buong Teksto

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos


Yamang hinahanap natin bakás ng Diyos, dapat hanapin kalooban N'ya, hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos, hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos. Dahil kung nasa'n bagong salita N'ya, naroon din ang tinig, ang tinig ng … Buong Teksto

Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos

Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos

Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos


Walang may kamalayan sa pagdating ng Diyos, walang sumalubong sa pagdating Niya. Higit pa, walang may-alam sa gagawin ng Diyos. Walang may-alam ng gagawin N'ya. Buhay ng tao'y sadyang hindi nagbabago. Kasama natin ang D… Buong Teksto

Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong

Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong

Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong I Ang gawain ng Diyos ay patuloy sa pagsulong; bagamat di nagbabago ang layunin, paraan ng paggawa Niya'y patuloy sa pagbago, at gayun din ang mga sumusunod sa Kanya. Habang mas maraming gawain ang Diyos mas maraming tao sa Kanya'… Buong Teksto

Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay

Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay

Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay I Ang Diyos mismo ay buhay at katotohanan, at ang buhay Nya't katotohanan magkaugnay. Pag di nakamtan katotohanan N'ya, walang buhay. Kung walang gabay at tulong ng Kanyang katotohanan, mga titik … Buong Teksto

Tai Chi Dance "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" | Purihin ang Pagbabalik ng Panginoon

Tai Chi Dance "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" | Purihin ang Pagbabalik ng Panginoon

Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos I Ang pagpapakita ng Diyos ay nangangahulugang Siya'y gumagawa sa lupa sa Kanyang sarili. Taglay ang Kanyang pagkakilanlan, disposisyon at sa sarili Niyang paraan, sa tao Siya’y bumaba upang simulan at tapusin ang isang kapanahunan. A… Buong Teksto