Tagalog Christian Song | Tanggapin ang Paghatol ni Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay

Setyembre 24, 2020

Alam mong bababa'ng Diyos sa mga huling araw,

ngunit pa'no Niya ito gagawin?

Makasalanang gaya mo, ngayo'y natubos

ngunit 'di pineperpekto,

sinusunod ba'ng puso Niya?

Ikaw, dating sarili mo pa rin,

ika'y niligtas ni Jesus,

'di bilang makasalanan dahil

sa pagliligtas ng Diyos.

'Di 'to ibig sabihing ika'y walang sala.

Maa'ri ka bang maging banal kung 'di nagbago?

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na

handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at

mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala

sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

Binabagabag ng karumihan,

karamuta't kasamaan,

ngunit nais mong bumaba

kasama ni Jesus, suwerte ka!

May nalimutan kang hakbang sa paniniwala sa Diyos:

Tinubos ka lamang ngunit 'di binago.

Upang masunod puso ng Diyos,

dapat Niyang gawin mismo ang baguhi't linisin ka.

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na

handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at

mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala

sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

Kung tinubos ka lang, 'di ka magiging banal,

'di kwalipikadong makihati sa biyaya Niya.

May nalimutan ka sa pamamahala ng Diyos,

susi sa pagbabago't pagpeperpekto sa tao.

At kaya ikaw, isang makasalanang naitubos,

'di makakatanggap ng pamana ng Diyos.

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na

handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at

mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala

sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger