Tagalog Gospel Reflections

21 nauugnay na media

Si Jesucristo ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, JapanKamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y u…

Hulyo 3, 2019

Ang Kaharian Ba ng Diyos ay Nasa Langit o nasa Lupa?

Ni Junwei, China Mga Nilalaman Isang Pangunahing Natuklasan: Hindi nasa Langit ang Lugar na Inihanda para sa Atin ng Panginoon Ang Kalooban ng Diyos ay Masusunod sa Lupa, at ang Hantungan ng Sangkatauhan ay nasa Lupa Ang…

Abril 1, 2019

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li HuanKagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangati…

Marso 19, 2019

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Huling ArawAng …

Hulyo 26, 2019

Ano ang Pagkakaroon ng Pananampalataya sa Diyos?

Ni Huafei Mga Nilalaman Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon? Ano nga Talaga ang Tunay na Pananampalataya     1. Pananampalataya ni Abraham     2. Pananampalataya ni Job Paano Bumuo ng Tunay na P…

Hulyo 26, 2019

Sa Wakas ay Alam na Niya Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ni Liu ShuoSa isang pagpupulong ng mga magkakatrabaho, sina Wang Wei, Ma Tao at Hu Zhi ay nakaupong tutok sa pag-aaral ng Biblia.Ngumiti si Wang Wei at kinausap ang grupo, sinasabing, “Mga katrabaho, mag-umpisa tayo sa p…

Mayo 27, 2019

2. Ano ang tunay na pagdadala?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:“Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pi…

Oktubre 4, 2019