Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Katapatan sa Salita at Gawa | "Walang Katumbas ang Katapatan" | Tagalog Christian Gospel Videos

Katapatan sa Salita at Gawa | "Walang Katumbas ang Katapatan" | Tagalog Christian Gospel Videos

Katapatan sa Salita at Gawa | "Walang Katumbas ang Katapatan" | Tagalog Ch… Buong Teksto

Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman magbulaan na Siya ay huwad sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailan… Buong Teksto

Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao"

Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao"

Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May … Buong Teksto

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Sa sandaling naunawaan ko ang mga prinsipyong nakaugnay sa pagiging matapat na tao, sinimulan kong subukang isagawa ang mga prinsipyong iyon. Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o … Buong Teksto

A Cappella Song Tagalog "Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat" | Ang Kaharian sa Langit ay Paraiso para sa Tapat

Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat

IPag 'binibigay mo 'yong puso sa Diyos langat 'di magbulaan sa Kanya,pag 'di mo kailanman ginagawa ang panlilinlang sa mga nasa itaas mo o sa ibaba,kapag ikaw ay bukas sa Diyos sa lahat ng bagay,kapag 'di mo ginagawa ang… Buong Teksto

Awit ng Papuri | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya

Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis

Isang Himno ng mga Salita ng DiyosDalisay na Pag-ibig na Walang DungisIAng pag-ibig ay isang dalisay na damdamin,dalisay na walang dungis.Gamitin ang iyong puso,sa pag-ibig at makaramdam at mangalaga.Ang pag-ibig ay 'di … Buong Teksto

Paano dapat masusubukan ng isang tao na maging matapat?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Dapat kang maging tapat, at dapat manalangin upang alisan ang iyong sarili ng katusuhan sa iyong puso. Habang ginagamit mo ang panalangin upang dalisayin ang iyong sarili kung kinakailanga… Buong Teksto

Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao

Salita ng Diyos: “Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman magbulaan na Siya ay huwad sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailanman itinatago … Buong Teksto

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Iniisip ko dati na ang pagiging matapat na tao ay madali, ngunit iyon ay dahil ang aking pagsasagawa ay hindi talaga nagsasangkot ng mga bagay sa kaibuturan ng aking kaluluwa at basta lang ilang panlabas na pag-uugali sa… Buong Teksto