Tagalog Testimony Video | "Natutuhan Ko Na Kung Paano Tratuhin Nang Tama ang mga Tao"

Hunyo 20, 2024

Siya ay isang lider ng iglesia. Nang makita niya ang mga paglihis sa gawain ng mga sister na naging katuwang niya, nagkimkim siya ng damdamin ng panghahamak at naging mainitin pa nga ang ulo niya, na nagdulot na mapigilan ang mga katuwang niyang sister. Sa gitna ng panghihinayang at pagsisisi, sinimulan niyang pagnilayan ang kanyang sarili. Anu-anong tiwaling disposisyon ang nasa likod ng kanyang pagkagalit? Paano dapat gumawa ang isang tao kasama ang mga katuwang niya nang naaayon sa kalooban ng Diyos?

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger