Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin" | God With Us

Agosto 2, 2018

Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin"

| God With Us (Tagalog Subtitles)

Kahit pinaghiwalay ng di-mabilang

na karagatan at kabundukan,

iisa tayong lahat, walang anumang hadlang sa atin,

iba't iba man tayo ng kulay at iba't iba ang ating wika.

Dahil sa tawag sa atin

ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos,

naitaas tayo sa harapan ng trono ng Diyos.

I

Kahit pinaghiwalay ng di-mabilang

na karagatan at kabundukan,

iisa tayong lahat, walang anumang hadlang sa atin,

iba't iba man tayo ng kulay at iba't iba't ang ating wika.

Dahil sa tawag sa atin

ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos,

naitaas tayo sa harapan ng trono ng Diyos.

May isang matanda, kulay puti na ang buhok,

at isang batang, malakas at masigla.

Magkahawak-kamay, at magkaakbay,

magkasama nating sinusuong ang hangin at ulan,

pinalalakas ang loob ng isa't isa sa gitna ng kahirapan.

Sa iisang isipan, matutupad natin ang ating tungkulin.

Konektado ang ating mga puso,

naging magkasangga tayo sa buhay,

Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa atin.

II

Ang mga salita ng Diyos ang bukal ng buhay na tubig.

Tinatamasa ang mga salita ng Diyos,

napuno ng kaligayahan ang ating mga puso.

Ang pagkastigo at paghatol ng Kanyang salita,

ang nagdadalisay sa ating masasamang disposisyon.

Sa pagpupungos lamang

at pakikitungo tayo magiging kawangis ng tao.

Sa kahirapan at kahinaan, tayo ay nagtutulungan.

Magkakaramay tayo sa kahirapan.

Nagpapatotoo, matatalo natin si Satanas.

Kumawala tayo sa kadiliman at mabuhay sa liwanag.

Tapat at masunurin, tayo ang dangal ng Diyos na naihayag.

Alam natin ang katuwiran at kagandahan ng Diyos.

Nararanasan natin ang di-mabilang

na paraan na minamahal tayo ng Diyos.

Nakakalong sa dibdib ng Diyos,

ang ating mga buhay sa lupa ay gaya ng sa langit.

Tanging sa Diyos lamang may pag-ibig,

tanging sa pag-ibig lamang may pamilya.

Isang pamilya ang lahat ng nagmamahal sa Diyos.

Nagiging malapit tayo sa pagmamahal Niya.

Kapiling natin ang mga salita ng Diyos sa ating paglaki.

Nabubuhay sa magandang kaharian.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

La la la … La la la … La la la …

La la la … La la la … La la la …

Tanging sa Diyos lamang may pag-ibig,

tanging sa pag-ibig lamang may pamilya.

Isang pamilya ang lahat ng nagmamahal sa Diyos.

Nagiging malapit tayo sa pagmamahal Niya.

Kapiling natin ang mga salita ng Diyos sa ating paglaki.

Nabubuhay sa magandang kaharian.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman,

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

mula sa Sundin ang Cordero at Umawit ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin