Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (5/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap 14:59
Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (4/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap 12:59
Makapagtatamo ba Tayo ng Buhay na Walang Hanggan sa Pagkapit sa Biblia? (2/2) | Clip ng Pelikulang Lumabas Sa Biblia 23:05
Talaga bang Mali ang Lumayo sa Biblia? (1/2) | Clip ng Pelikulang Lumabas Sa Biblia 11:32
Bakit Kinokontra ng mga Fariseo ang Diyos? (5/6) - "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" 21:46
Pagbubunyag sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (3/6) - "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" 23:05
May Batayan ba sa Biblia ang Pagbalik ng Panginoon sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao? (2/6) 16:15
Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (1/6) - "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" 10:33
Bakit Hinahatulan ng mga Pastor at Elder ang Kidlat ng Silanganan (7/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 21:13
Sumailalim sa Paghatol sa mga Huling Araw at Kumawala sa Bitag ni Satanas (5/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 25:32
Maliligtas ba ang Isang Tao sa Pananalig sa Panginoon sa Loob ng Relihiyon? (4/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 27:37
Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kumakatawan sa Paniniwala sa Diyos? (3/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 23:03
Pagbubunyag sa Katotohanan ng mga Paliwanag ng mga Pinuno ng Relihiyon sa Biblia (2/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 20:26
Paano Malalaman ang Diwa ng mga Relihiyosong Fariseo (1/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" 24:31
Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (5/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan" 24:35
Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (4/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan" 21:51
Nagising ang mga Kristiyano nang Marinig Magsalita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik (3/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan" 20:03
Anong mga Kamalian ang Pinakamadaling Nagagawa sa Pagsalubong sa Panginoon? (2/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan" 19:34

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye