Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat … Buong Teksto

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaarin… Buong Teksto

Ang Kahihinatnan at Ibubunga ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring malinaw na makita na kapag ang lubos na natiwaling sangkatauhan ay nakararanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay makakakuha sila ng … Buong Teksto

Paano Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian?

Tingnan natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian; kinakailangan dito na banggitin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang patunayan ang g… Buong Teksto

"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 4 - Bakit Isinasagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw?

"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 4 - Bakit Isinasagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw?

Tagalog Gospel Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 4 - Bakit Isinasagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw?


Rekomendasyon: Tagalog Gospel Movie | "Buong Teksto

"Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Clip 3 - Nagsimula Na ang Paghatol sa Harap ng Malaking Tronong Puti

"Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Clip 3 - Nagsimula Na ang Paghatol sa Harap ng Malaking Tronong Puti

Christian Movie "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Clip 3 - Nagsimula Na ang Paghatol sa Harap ng Malaking Tronong Puti Alam mo ba kung paano natupad ang paghatol ng malaking luklukang maputi na ipinropesiya sa Pahayag? Sa langit ba gagawin ang paghatol ng malaki… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan I Ang mga huling araw 'di tulad ng Kapanahunan ng Biyaya't Kapanahunan ng Kautusan. Ang gawain sa huling araw ay hindi ginagawa sa Israel, kundi sa mga Hentil. Ito'y pagsakop… Buong Teksto

,

"Mapalad ang Mapagpakumbaba" Clip 4 - Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

"Mapalad ang Mapagpakumbaba" Clip 4 - Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

Tagalog Christian Movie "Mapalad ang Mapagpakumbaba" Clip 4 - Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw Sa Panahon ng Kautusan at sa Panahon Ng Biyaya, nagsalita ang Diyos ng maraming salita na mabibigat at sumaway sa mga tao. Ano ang… Buong Teksto

"Napakagandang Tinig" Clip 5 - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao

"Napakagandang Tinig" Clip 5 - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao

Full Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" Clip 5 - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao Binabasa ng ilang tao ang mga salita ng Diyos at nakikita na may ilang malulupit na bagay na hatol ng sangkatauhan, at pagtuligsa at sumpa. Inii… Buong Teksto

Readings of God's Words | "Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan"

Readings of God's Words | "Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan"

Readings of God's Words | "Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan" Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Sa mga huling araw, Si Cristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyan… Buong Teksto

Paano dapat maranasan ng isang tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para makatamo ng pagliligtas?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Upang ibuod ang pagtahak sa landas ni Pedro sa paniniwala sa Diyos, ito ay ang pagtahak sa landas ng paghahabol sa katotohanan, na siya ring landas ng tunay na pagkilala sa sarili at pagba… Buong Teksto

Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng … Buong Teksto

Ano ang paghatol?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos Mismo ang dapat gumawa nito; hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat ang paghatol ay ang paglu… Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may Paghatol

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may Paghatol

Bumababa ang Diyos nang may Paghatol


I Sa pagbaba sa bayan ng malaking pulang dragon, hinaharap ng Diyos ang sansinukob at ito'y nagsimulang mayanig. Mayro'n bang lugar na 'di abot ng hatol Niya? O nabubuhay sa Kanyang hagupit? Sa'n man Siya magpunta kinakalat … Buong Teksto

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos I Ang paghatol ng Diyos ay di lang, sa iilang salita, sa paglinaw sa katangian ng tao, bagkus ay pagbunyag, pakikitungo sa paglipas ng panahon. Tratong di matumbasan ng karaniwang salita, katotohanang di saklaw ng tao Tanging gawa… Buong Teksto