Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw

11 nauugnay na media

1. Ano ang mga tao ng Diyos at ano ang mga taga-serbisyo

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ang kalagayan ngayon ay hindi tulad noong dati, at ang Aking gawain ay nakapasok na sa isang bagong panimula. Yamang ganoon nga, magkakaroon ng isang bagong pamamaraan: Lahat ng nagbabasa …

Abril 20, 2018

Kontakin Kami Gamit ang Messnger