Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ano ang ibig sabihin ng tunay na manalangin?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang tunay? Nangangahulugan ito ng pagsasabi ng mga salita sa loob ng iyong puso sa Diyos, at pakikipagniig sa Diyos na mayroong pagkaunawa sa Kanyang ka… Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog son… Buong Teksto

Ang Epekto ng Dalanging Tunay

Isang Himno ng mga Salita ng DiyosILumakad nang may katapatan,at manalangin na mawalaang malalim na panlilinlang sa 'yong puso.Manalangin, para malinis ang sarili;manalangin, para maantig ng Diyos.Kung gayon, ang disposi… Buong Teksto

Dalanging Tunay

IAng dalanging tunay ay mula sa puso.Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos.Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya,at tila Siya ay kaharap mo.Ibig sabihin nito'y marami kang masasabi sa Diyos,puso mo'y umaalab na p… Buong Teksto

Pananabik

IAng mundo’y madilim, ang demonyo’y naghahari.Ang pinakamahabang gabi’y lumalaganap na.Ang landas sa paniniwala sa tunay na Diyosat pagpapatuloy ng buhay ay mahirap.Ang Partidong Komunista ng Tsina ay dumating para sa at… Buong Teksto

O Panginoon, Nasaan Ka?

INamumuhay tayo sa dominyon ng Pariseo,o Panginoon ko, nabibitag at kontrolado nila.Bawat araw, naririnig at sinasalita ang kaalaman sa Biblia.Hindi alam paano gawin ang salita ng Diyos,nabubuhay sa ritwal.'Di nasusunod … Buong Teksto

Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo

HimnoIAng Iyong mga salita'y nagbibigay sa akin ng buhay.Ako'y itinataas ng Iyong mga salita.Oh Diyos, mamahalin Kita magpakailanman!Kahit ako'y masama,Ginagawa Mo lahat na makakaya Moupang iligtas ako't 'di kailanman pi… Buong Teksto

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly
Tagalog Christian Worship  Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magp… Buong Teksto

Tagalog Christian Worship Song | "Tinunaw ng Pag ibig ng Diyos ang Aking Puso"

Tagalog Christian Worship Song | "Tinunaw ng Pag ibig ng Diyos ang Aking Puso"

Tagalog Christian Worship Song | "Tinunaw ng Pag ibig ng Diyos ang Aking P… Buong Teksto

Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

IO Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo.Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi.Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga paghihirap.Malimit ako ay umiyak at ramdam puso'y nasugatan,at maraming … Buong Teksto

Pagtitika

IMabubuting layon, ang payo ng mga huling araway gumising sa tao sa mahimbing na pagtulog.Masasakit na alaala, mga dungis na naiwan ay nagpapahirap sa aking konsensya.Sa pagkalito, ako'y nananalangin sa takot. Kamay sa i… Buong Teksto