Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ano ang Pagkakaroon ng Pananampalataya sa Diyos?

Ni Huafei Mga Nilalaman Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon? Ano nga Talaga ang Tunay na Pananampalataya     1. Pananampalataya ni Abraham     2. Pananampalataya ni Job Paano Bumuo ng Tunay na P… Buong Teksto

,

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos

Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos


I Maraming tao'ng naniniwala, ngunit kaunti lang ang nakakaunawa sa pananampalataya sa Diyos, paano ba sasabayan ang pintig ng Kanyang puso. Maraming may alam sa mga salitang "Diyos" at "gawain ng Diyos," ngunit di… Buong Teksto

Kristiyanong Pelikula “Pananalig sa Diyos” What Is True Faith in God?

Kristiyanong Pelikula “Pananalig sa Diyos” What Is True Faith in God?

Kristiyanong Pelikula “Pananalig sa Diyos” What Is True Faith in God? Si Yu Congguang ay nangangaral ng ebanghelyo para sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Habang nangangaral ng ebanghelyo, tinugis siya ng Komunistang gobyerno ng Tsina. Tumakas siya sa mga kabundukan, kun… Buong Teksto

"Pananalig sa Diyos" Clip 6 - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?

"Pananalig sa Diyos" Clip 6 - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos" Clip 6 - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng paniniwala sa Diyos. … Buong Teksto

Ano ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat manalig sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri?

Ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Buong Teksto

Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?

2. Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng Diyos, sa isang mapayapang buhay ng samba… Buong Teksto

Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos?

3. Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos?Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:“Nang magkagayo’y bumangon si Job, at hinapak ang kaniyang balabal, at i… Buong Teksto

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Kapag ang isang kapatid ay nagpakilala ng aking mga pagkakamali o hindi nakinig sa aking opinyon ay nadarama ko ang hindi pagsang-ayon o nakikipagtalo sa kanila. Ikinalungkot ko ang aking mga pagkilos pagkatapos, ngunit … Buong Teksto

Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos

HimnoKung 'Di Ako Iniligtas ng DiyosIKung 'di ako iniligtas ng Diyos, palaboy pa rin hanggang ngayon,naghihirap, nagkakasala, bawa't araw walang pag-asa.Kung 'di ako iniligtas ng Diyos, niyuyurakan pa rin ng d'yablo,nabi… Buong Teksto

Bakit Hinahayaan ng Diyos na Magdusa ang mga Kristiyano?

Ni Li Tong Mga Nilalaman Ang mga Pagsubok at Pagpipino ang Pinakamagandang Biyaya sa Atin ng Diyos Matutulungan Ba Tayo ng Materyal na Biyaya na Umunlad sa Ating mga Buhay? Paano Makakalampas sa mga Pagsubok at Pagpipino… Buong Teksto

,