Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
"Tamis sa Kahirapan" Clip 3 - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?"Tamis sa Kahirapan" Clip 3 - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay? "Tamis sa Kahirapan" Clip 1 - Ang Estratehiya ng CCP na Pilitin ang mga Kristiyano sa Pagbabanta sa Kanilang Pamilya"Tamis sa Kahirapan" Clip 1 - Ang Estratehiya ng CCP na Pilitin ang mga Kristiyano sa Pagbabanta sa Kanilang Pamilya Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP (3/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-UusapAng Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP (3/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa "Pain na Pamilya" ng CCP (6/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-UusapPaano Tumutugon ang mga Kristiyano sa "Pain na Pamilya" ng CCP (6/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP (2/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-UusapPaano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP (2/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto? (3/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto? (3/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" The Absurdity of the Chinese Communist Party Condemning Religious Belief as Feudal Superstition (1/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"The Absurdity of the Chinese Communist Party Condemning Religious Belief as Feudal Superstition (1/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao (4/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao (4/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa? (2/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa? (2/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" "Red Re-Education sa Bahay" Clip 7 - Tinatawag ng CCP ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na "Organisasyon ng Tao." Ano ba ang Motibo Nila?"Red Re-Education sa Bahay" Clip 7 - Tinatawag ng CCP ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na "Organisasyon ng Tao." Ano ba ang Motibo Nila? "Red Re-Education sa Bahay" Clip 6 - Itinuturing ng Chinese Communist Party na Isang Karaniwang Tao si Cristo. Saan Sila Nagkamali?"Red Re-Education sa Bahay" Clip 6 - Itinuturing ng Chinese Communist Party na Isang Karaniwang Tao si Cristo. Saan Sila Nagkamali? "Red Re-Education sa Bahay" Clip 5 - Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo?"Red Re-Education sa Bahay" Clip 5 - Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo? "Red Re-Education sa Bahay" Clip 4 - Talaga bang Walang Pakialam ang mga Nananalig sa Diyos sa Kanilang Pamilya?"Red Re-Education sa Bahay" Clip 4 - Talaga bang Walang Pakialam ang mga Nananalig sa Diyos sa Kanilang Pamilya? "Red Re-Education sa Bahay" Clip 3 - Ipinaliwanag ng mga Kristiyano ang Pinag-ugatan at Resulta ng Pagkalaban ng Chinese Communist Party sa Diyos"Red Re-Education sa Bahay" Clip 3 - Ipinaliwanag ng mga Kristiyano ang Pinag-ugatan at Resulta ng Pagkalaban ng Chinese Communist Party sa Diyos "Red Re-Education sa Bahay" Clip 1 - Debate: Ano ba Talaga ang Kulto?"Red Re-Education sa Bahay" Clip 1 - Debate: Ano ba Talaga ang Kulto?

Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo"

Pagbubunyag sa Katotohanan   974  

Panimula

Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) -"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" | Tagalog Christian Movie Clips

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Mark16:15). Ayon sa mga kailangan ng Diyos, ipinalalaganap ng mga Kristiyano ang ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos ng sa ganun ay maraming tao ang makatanggap ng pagliligtas Niya. Ang ginagawa nila ay mabuti at marangal. Ngunit walang-awang inaaresto at pinahihirapan ng Partidong Komunista ng Tsina ang mga taong naniniwala sa Diyos, na dahilan para hindi makabalik ang mga Kristiyano sa kanilang mga tahanan. Nagkawatak-watak ang kanilang pamilya, nawasak ang mga tahanan, at nawalan ng buhay ang mga tao. Ganunman, sinasabi ng Partidong Komunista ng Tsina na ang lahat ng ito ay bunga ng pag-iwan ng mga Kristiyano sa mga tahanan nila at propesyon para ipalaganap ang ebanghelyo. Tumutugma ba sa katotohanan ang salaysay na ito ng Partidong Komunista ng Tsina? Sa huli, sino ba talaga ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ng mga Krisityano?


Rekomendasyon:

Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)

https://tl.godfootsteps.org/videos/account-of-the-ccps-brainwashing-movie.html


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.