Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Nakagawa ng Grupo ng mga Mananagumpay ang Gawaing Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (4/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala"

Mga Seleksyon ng Tampok na Pelikula   696  

Panimula

Nakagawa ng Grupo ng mga Mananagumpay ang Gawaing Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (4/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala"

Hinulaan ng Libro ng Pahayag, "At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo; ... Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon ... " (Pahayag 3: 7, 10-12). Hinulaan ng Libro ng Pahayag na gagawing ganap ang isang pangkat ng mga mananagumpay bago ang mga kalamidad. Ang gawaing ito ng pagperpekto sa mga mananagumpay ay ang sariling gawain ng Diyos. Isang bagay ba ito na kayang gawin ng tao? Paano ginagawang perpekto ng Diyos ang pangkat na ito ng mga mananagumpay sa Kanyang gawain sa mga huling araw?


Rekomendasyon:

Tagalog Christian Movie | "Nanganganib na Pagdala" (Tagalog Dubbed)


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.