Tagalog Christian Movie Extract 7 From "Sino Siya na Nagbalik": Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo

Pebrero 12, 2019

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger