Tagalog Christian Song | Bakit Laging Gumagawa ng mga Kahilingan ang Tao sa Diyos?

Agosto 29, 2020

Maging anuman harapin ng tao,

interes lang nila ang iniisip.

Sariling laman lang iniingatan,

nagdadahilan para sa sarili nila.

Sila'y walang katotohanan,

binibigyang-katwiran laman nila.

Iniisip lang kanilang mga inaasam.

Inaangkin biyaya ng Diyos

makuha lang ang kaya nila.

Sa lahat ng kanilang ginagawa,

sa hangarin nila, isipan at nais,

sila'y humihingi sa Diyos at nang-aangkin.

Kalikasan ng tao'ng nagdudulot nito.

Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?

Tunay ngang sila'y likas na sakim

at walang katinuan sa harap ng Diyos.

Oo, wala silang katinuan sa harap Niya.

Maraming hiling ang tao sa Diyos

nagpapatunay na wala silang katinuan.

Sila'y humihingi at nagdadahilan

para lang sa kanilang kapakanan.

Walang katinuan sa ginagawa nila,

na patunay ng lohika ni Satanas,

na "Kalangita'y pinupuksa

yaong 'di iniingatan ang mga sarili".

Labis na paghingi ay patunay

kung ga'no katiwali ginawa ni Satanas ang tao,

na tao'y hindi tinuturing ang Diyos

na Diyos sa anumang paraan.

Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?

Tunay ngang sila'y likas na sakim

at walang katinuan sa harap ng Diyos.

Oo, wala silang katinuan sa harap Niya.

Sa labas, sinusundan mo nga ang Diyos,

ngunit sa'yong saloobin sa Kanya,

sa pananaw at maraming bagay,

'di mo Siya tinatrato bilang ang Lumikha.

Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?

Tunay ngang sila'y likas na sakim

at walang katinuan sa harap ng Diyos.

Oo, wala silang katinuan sa harap Niya,

sa harap ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin