Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

Oktubre 17, 2021

Sa mundo ngayon, karamihan sa mga tao ay may kung anong uri ng pananampalataya; karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos, at silang lahat ay naniniwala sa isang partikular na nasa kanilang puso. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa lahat ng bansa sa buong mundo ay nauwing naniniwala sa napakaraming iba't ibang Diyos, daan-daan o baka nga libo-libo pa. Ilan nga ba talagang mayroon? Sino ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha sa kalangitan, sa lupa, at sa lahat ng bagay, at pinamumunuan ang lahat? Sa episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya, magkakasama nating sisiyasatin ito para makilala ang nag-iisang tunay na Diyos.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger