Tagalog Christian Song Collection

Setyembre 9, 2020

00:00:00 Diyos ang Pinuno ng Lahat ng mga Bagay

00:03:50 Ang Kagandahan ng Kaharian

00:07:14 Diyos ang Naghahari sa Kaharian

00:12:42 Ang Paghatol ng Diyos ay Nagpapakita ng Kanyang Katuwiran at Kabanalan

00:18:03 Ang Totoong Kahulugan ng mga Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan

00:23:14 Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos

00:26:53 Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao

00:33:12 Ang Mensahe ng Diyos

00:36:32 Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos

00:41:15 Ang Diyos ay Lumilikha ng Mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger