Tagalog Christian Movie Extract From "Nasaan ang aking tahanan": Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit

Pebrero 6, 2019

Bakit may paghihirap sa buhay ng tao? Marami ang nakipagbuno sa tanong na ito ngunit hindi kailanman nakatagpo ng kasagutan. Nakatagpo si Wenya at ang kanyang pamilya ng isang hindi inaasahang pagbabago sa mga pangyayari, na ganap na naranasan ang malalaking pagbabago sa mga relasyon ng tao. Sa huli, natagpuan nila ang ugat ng pagdurusa sa mga buhay ng tao sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos at naunawaan kung paano iwawaksi ang kanilang sakit na naranasan at kung paano makakamtan ang tunay na kasiyahan. Ang kahanga-hangang maiksing palabas na, “Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit” mula sa isang Kristiyanong pelikula na Nasaan ang Aking Tahanan, ang tutulong sa inyo na malaman ang kasagutan.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger