Tagalog Christian Song | Ihandog ang Katapatan Mo sa Tahanan ng Diyos

Agosto 26, 2020

Sa lupa, masasamang espiritu'y

umaali-aligid:

Naghahanap ng mapapahingahan,

ng katawan ng tao upang lamunin.

Kailanman ikaw ay 'di dapat

kumilos tulad dati at

gawin isang bagay sa harap ng Diyos,

at isa ay sa likuran Niya.

Magiging malayo ka sa pagtubos,

kung kilos mo'y ganito.

'Di ba nasabi Niya na ito nang sapat sa 'yo?

Bayan ng Diyos!

Manatili sa alaga at proteksyon Niya.

Bayan ng Diyos!

'Wag hayaang maging

walang kontrol o padalus-dalos!

Bayan ng Diyos!

Ihandog katapatan mo sa tahanan ng Diyos.

Katapatan lang ang makakapagtaboy

sa linlang ng diyablo.

Bayan ng Diyos! Bayan ng Diyos!

Ito'y dahil kalikasan ng tao'y

walang pag-asa

napaalalahanan ka na Niya nito

nang paulit-ulit alang-alang sa'yo.

Lahat ng sabi Niya'y nang matiyak

ang kapalaran ninyo.

Kailangan ni Satanas ay isang

mabaho't maruming lugar lang.

Mas malabong kayo ay matutubos,

at mas walang kontrol kayo,

at mas malabong kayo ay mapipigil,

mas maraming maruming espiritu'ng sasalakay.

'Pag kayo'y nasa posisyong ito,

inyong katapatan magiging satsat,

magiging satsat,

paninindigan niyo'y kakainin ng demonyo,

naging pagsuway at linlang ni Satanas.

Magugulo'ng gawain ng Diyos,

mapaparusahan ka ng kamatayan.

Nguni't walang may paki,

kahit na ang sitwasyon ay malubha.

Bayan ng Diyos!

Manatili sa alaga at proteksyon Niya.

Bayan ng Diyos!

'Wag hayaang maging

walang kontrol o padalus-dalos!

Bayan ng Diyos!

Ihandog katapatan mo sa tahanan ng Diyos.

Katapatan lang ang makakapagtaboy

sa linlang ng diyablo.

'Di Niya aalalahanin kung ano'ng nagawa,

nguni't maghihintay ka bang

Siya'y magiging maluwag sa'yo

at mapatawad ka ulit?

Kahit tao'y tumutol sa Diyos,

'di Niya ikasasama ng loob,

pagka't tayog ng tao'y kapos,

Diyos 'di humihingi nang malaki.

Tanging kailangan Niya'y tao'y

magpasakop sa pagpipigil

at 'wag sayangin ang sarili.

'Di n'yo ba kayang sumunod?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger