Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Pagsaliksik sa Dahilan ng Mapapanglaw na Iglesia (1/4) | Tagalog Christian Movie Clips 18:15
Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas? (2/4) | Tagalog Christian Movie Clips 30:02
Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan (3/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:36
Ginagamit ng  Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (4/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:15
Nagsimula na ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (2/2) |Tagalog Christian Movie Clips 21:31
Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan? (1/2) |Tagalog Christian Movie Clips 30:44
Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (7/7) | Tagalog Christian Movie Clips 24:04
Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan (6/7) | Tagalog Christian Movie Clips 31:07
Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (5/7) | Tagalog Christian Movie Clips 30:46
Mga Palatandaan ng Pangalawang Pagbabalik ng Panginoong Jesus (4/7) | Tagalog Christian Movie Clips 16:38
Paano Nagiging Mananagumpay ang mga Mananagumpay? (3/7) | Tagalog Christian Movie Clips 22:30
Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo? (2/7) | Tagalog Christian Movie Clips 25:57
Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (1/7) | Tagalog Christian Movie Clips 25:51
Ang Paghatol ba ng Diyos sa mga Huling Araw ay Parusa o Pagliligtas? (5/5) | Tagalog Christian Movie Clips 28:46
Talaga bang Pases sa Kaharian ng Langit ang Kapatawaran ng Ating mga Kasalanan? (4/5) | Tagalog Christian Movie Clips 12:25
Wala bang mga Salita o Gawain ng Diyos sa Labas ng Biblia? (3/5) | Tagalog Christian Movie Clips 9:09
Paano Tayo Makakasiguro na Nagbalik na nga ang Panginoong Jesus? (2/5) | Tagalog Christian Movie Clips 11:34
Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (1/5) | Tagalog Christian Movie Clips 9:59

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye