Tagalog Christian Movie | "Paglago" | The True Story of a Christian

Setyembre 13, 2021

Si Liang Xinjing ay isang Kristiyano na namumuhay ng isang masayang buhay kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Pero dahil sa hibang na pagsasagawa ng CCP na usigin at arestuhin ang mga mananampalataya, nagsimula ang asawa niyang subukan siyang hadlangan sa kanyang pananampalataya, sa takot na makulong siya, at pagkatapos ay maapektuhan ang pagkakataon nitong ma-promote. Si Liang Xinjing ay nanatiling matibay sa kanyang pagpapasya na sumunod sa Diyos, kahit nang gumamit ng karahasan ang asawa niya laban sa kanya at sa huli ay iginiit na maghiwalay sila. Hindi nagtagal matapos ang paghihiwalay nila, naglunsad ang Partido Komunista ng isa pang malawakang operasyon upang arestuhin ang mga Kristiyano, kaya napilitan si Liang Xinjing na takasan ang rehiyon. Ang mga pulis at ang kanilang mga operatibang "pulang armband" ay patuloy na kinuwestiyon at binantaan ang kanyang anak, hinihinging malaman ang kanyang kinaroroonan. Dahil namumuhay sa palagiang kalagayan ng pagkasindak at pagkabalisa, nagkaroon ng lymphoma ang anak niya. Nang malaman ito ni Liang Xinjing, nalugmok siya sa isang kalagayan ng kahabag-habag na kawalan ng pag-asa. Paano siya nagdasal at umasa sa Diyos upang malampasan ang paghihirap na ito, ang pagsubok na ito? Ano ang natutunan niya rito? Panoorin ang Paglago at alamin.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger