Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Anak, Umuwi Ka Na": Mga Karanasan at Patotoo tungkol sa Pagp utol sa Adiksyon sa Online Gaming Matapos Maniwala sa Diyos

Enero 4, 2019

Maraming kabataang adik sa internet ang gustong tumigil sa online games, pero hindi nila mapigil ang sarili nila. Matapos mabigo nang paulit-ulit, nawalan sila ng pag-asa at pinanghinaan ng loob, naniniwala na wala silang pag-asang tumigil sa online games. Sa maikling videong ito, isinalaysay ng isang grupo ng mga Kristiyano ang kanilang mga karanasan at patotoo kung paano sila tagumpay na nakatigil sa online games matapos maniwala sa Diyos

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger