Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Bible Movie Trailer "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia"Tagalog Bible Movie Trailer "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo"Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo" Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia"Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia" Tagalog Bible Movie Trailer "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Tagalog Bible Movie Trailer "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Tagalog Christian Movie Trailer "Kumakatok sa Pintuan"Tagalog Christian Movie Trailer "Kumakatok sa Pintuan" Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train"Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer)Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Kumawala sa Bitag"Tagalog Christian Movie Trailer "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie Trailer "Nanganganib na Pagdala"Tagalog Christian Movie Trailer "Nanganganib na Pagdala" Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba"Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba" Tagalog Christian Movie Trailer "Pagkamulat"Tagalog Christian Movie Trailer "Pagkamulat" Tagalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer)Tagalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!"Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer) Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago"Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago" Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer)Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer) Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer)Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Awit ng Tagumpay"(Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Awit ng Tagumpay"(Trailer) Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong (Trailer)Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Sino ang Aking Panginoon"Tagalog Christian Movie Trailer "Sino ang Aking Panginoon" Best Christian Movie 2018 “Huwag Kang Makialam” TrailerBest Christian Movie 2018 “Huwag Kang Makialam” Trailer Tagalog Christian Movie 2018 "Paghihintay" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Paghihintay" (Trailer) Tagalog Gospel Videos | "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer)Tagalog Gospel Videos | "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Babagsak ang Lungsod (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Babagsak ang Lungsod (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Red Re-Education sa Bahay (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Red Re-Education sa Bahay (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer) Tagalog Christian Gospel Movie  | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer]Tagalog Christian Gospel Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer] Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]

Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo   4670  

Panimula

Isang elder si Fu Jinhua sa isang iglesia sa Tsina. Tulad ng maraming iba pang mga Tsino, masigasig niyang inilaan ang kanyang sarili sa Panginoon, nagpakapagod nang lubos para sa Kanya. Partikular siyang may tiwala sa kanyang sarili, at tinuruan ang kanyang sarili na maging isang taong tunay na nagmahal sa Panginoon. Sinunod niya ang Panginoon nang maraming taon, buong puso siyang naniwala na ang Biblia ay pinukaw ng Diyos, at ang mga salita sa Biblia ay salita lahat ng Diyos. Kung kaya, sa kanyang isipan, inihalintulad niya ang paniniwala sa Panginoon bilang paniniwala sa Biblia. Inisip niya na ang mga taong humiwalay mula sa Biblia ay hindi matatawag na mga tagasunod ng Panginoon. Naniwala rin siya na kailangan lamang umayon ng mga tao sa Biblia upang madala sa kaharian ng langit kapag bumaba ang Panginoon na nasa mga alapaap. Kaya kapag nagsimulang magpatotoo ang isang lupon ng mga tao sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, naniwala si Fu Jinhua sa mga maling paniwala ng mga relihiyosong pastor at elder, at hindi na hinangad ang mag-imbestiga pa sa mga bagay-bagay. Isang araw, binisita ni Fu Jinhua si Kapatid na He, kapwa miyembro ng iglesia. Binanggit ni Kapatid na He ang tungkol sa kanyang sariling pagkalito: "Ang mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay talagang nagkatotoo lahat, at dapat nang nakabalik ang Panginoon. Kaya bakit hindi pa natin nakita ang pagbaba ng Panginoon na nasa mga alapaap? Nabanggit din ng kanyang katrabahong si Fang Jianjie, "Lumitaw ang apat na kulay dugong buwan, na nangangahulugang sasapitin natin ang mga malalaking sakuna. Ayon sa mga propesiya mula sa mga libro ng mga propeta at sa Libro ng Pahayag, dadalhin sa langit ang Iglesia ng Philadelphia bago ang mga malalaking sakuna, at tutustusan ng Diyos ang Kanyang mga tagapaglingkod at utusan gamit ang Kanyang Espiritu upang gawing kumpleto ang isang grupo ng mga mananagumpay. Kung ang isang tao ay hindi nadala bago ang mga sakuna, malamang na mamamatay sila sa kalagitnaan ng mga malalaking sakunang ito. Ngunit ngayon, nagpatotoo ang Kidlat ng Silanganan na nagbalik na ang Panginoong Jesus, inihayag ang katotohanan, at ginawang kumpleto ang isang grupo ng mga mananagumpay. Tinutupad ba nito ang mga propesiya mula sa Biblia? Ang Kidlat ng Silanganan ay pagpapamalas ba ng Panginoon at ng Kanyang gawain?” Matapos makinig sa kanyang mga katrabaho, sumailalim sa matinding pagbubulay-bulay si Fu Jinhua at sinimulang tasahin ang mga bagay na ito ...


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.