Tagalog Testimony Video | "Pagiging Isang Makabagong-Panahong Pariseo (II)"

Hunyo 19, 2022

Ang pangunahing tauhan, isang lider sa isang Kristiyanong simbahan, ay matatag na nanindigan laban sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw dahil ayaw niyang bitawan ang kanyang mga kuru-kuro—sinarhan niya ang simbahan at nagpakalat ng mga tsismis tungkol doon. Nang magkaroon siya ng malalang karamdaman, saka lang siya nagsimulang magnilay tungkol sa sarili niyang pag-uugali. Paano niya binitawan ang kanyang mga kuru-kuro at sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Anong pag-unawa ang nakamit niya mula sa sarili niyang paghihimagsik at paglaban? Mangyaring panoorin ang "Pagiging Isang Makabagong-Panahong Fariseo" upang malaman.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger