"Ang Pagpupunyaging Maging Tapat na Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

"Ang Pagpupunyaging Maging Tapat na Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

1196 |Setyembre 14, 2020

Si Zhen Cheng ay matuwid at matapat na nagpatakbo ng isang appliance repair shop, ngunit maliit na halaga lamang ang kanyang kinita kada buwan. Dahil pagod na sa mga reklamo ng kanyang asawa, ginatungan pa ng kanyang bayaw, at inimpluwensiyahan ng lipunan, unti-unti niyang kinompromiso ang sarili niyang mga prinsipyo at nagsimula nang gumawa ng mga pandaraya para kumita ng mas maraming pera at mamuhay nang komportable. Matapos magsimulang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, natutunan niya mula sa mga salita ng Diyos na gusto ng Diyos ang mga taong tapat. Nahaharap sa hinihingi ng Diyos, nagsimula ang laban sa puso ni Zhen Cheng: Kung isa siyang tapat na tao, mas kaunti ang kikitain niya at baka magkautang pa siya o malugi sa negosyo. Matapos ang paulit-ulit na labanang ito sa kanyang kalooban, ano ba ang kanyang pinili sa huli? Malalaman mo sa Ang Laban na Maging Tapat na Tao.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin