Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng Isang Doktor"

Setyembre 10, 2021

Ang pangunahing tauhan ay isang doktor mula sa isang maliit na nayon. Noong una siyang nagsimulang magsagawa ng medisina, pinanghawakan niya ang mga prinsipyo ng kabutihan at propesyonalismo, at masunuring pinatakbo ang kanyang propesyon. Gayunpaman, natuklasan niya kalaunan ang gawi ng mga kasamahan niya na sobrang panggagamot sa mga pasyente para mabentahan nila sila ng mas mamahaling mga gamot, na tumutulong sa kanila para kumita ng mas maraming pera kaysa sa kanya. Naakit sa pag-asa na kumita nang mas malaki, nagsimula siyang gamitin ang pamamaraan na ito para lokohin ang mga pasyente niya, at unti-unti siyang nagsimulang mawalan ng konsiyensya. Matapos tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at sumailalim sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, naunawaan niya na gusto ng Diyos ang mga matapat na tao at kinamumuhian ang mga manloloko. Nagsimula niyang makita nang malinaw ang kalikasan at mga kinahihinatnan ng pagsisinungaling, pandaraya at pagsasagawa ng panlilinlang, at napuno ng pagsisisi. Nagpasya siyang magsanay na maging matapat alinsunod sa mga salita ng Diyos. Sa huli, nagawa niyang makuha ang papuri at tiwala ng kanyang mga pasyente, at sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan ang kanyang puso.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin