Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tanging ang Pagtanggap sa Makapangyarihang Diyos ang Pag-agapay sa mga Yapak ng Cordero 10:13
Christian Movie | "Bakit Tinaglay ng Nagbalik na Panginoon ang Pangalan ng Makapangyarihang Diyos?" 21:07
Tagalog Christian Movie | Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?! | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos" 15:18
Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?! | "Talaga bang Hindi Nagbabago ang Pangalan ng Diyos?" 24:56
Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?! | "May Iba pa Bang mga Salita ang Diyos Maliban sa Nasa Biblia?" 15:21
Ano Ba Talaga ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagiging Ligtas at Pagpasok sa Kaharian ng Langit? 35:01
Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Paghatol sa mga Huling Araw at Pagpasok sa Kaharian ng Langit 30:53
Tagalog Christian Movie Clips | Masasakit na Alaala "Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo?" 39:20
Masasakit na Alaala | "Ano ang mga Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?" 12:42
Masasakit na Alaala | "Isang Pagtatalo tungkol sa Kaligtasan at Pagpasok sa Kaharian ng Langit" 23:45
Tagalog Christian Movie Clips | Pananabik "Saan ang Lugar na Naihanda ng Panginoon para sa Atin?" 16:57
Tagalog Christian Movie Clips 2018 | Pananabik | "Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?" 17:12
Tagalog Christian Movie Clips 2018 | Pananabik | "Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos?" 20:26
Tagalog Christian Movie Clips 2018 | Pananabik | "Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon" 18:16
Tagalog Christian Movie Clips 2018 | Pananabik "Nasa Langit ba ang Kaharian ng Langit o nasa Lupa?" 11:00
Takasan ang Pagkaalipin ng mga Relihiyosong Fariseo at Bumalik sa Diyos 25:56
Huwag Magtuon sa Biblia: Dumalo sa Piging ng Kaharian ng Langit sa Piling ng Panginoon 40:51
Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo! | Lahat ba ng Nasa Biblia ay Salita ng Diyos? 27:07

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye