Tagalog Christian Music Video | "Yaon Lamang mga Tumatalo kay Satanas ang Maliligtas"

Hunyo 3, 2022

Bago nililigtas ang mga tao,

buhay nila'y pinanghihimasuka't kinokontrol ni Satanas.

Mga bilanggo silang lahat dito.

I

Mga bilanggong ito, wala silang kalayaan,

'di pa binibitawan ni Satanas,

'di angkop o walang karapatang sambahin ang Diyos.

Si Satanas ay laging sumusunod sa kanila.

Habang sila'y nagdurusa sa matinding atake nito,

gan'tong tao'y wala nang kaligayahan,

walang karapatan sa normal na pag-iral,

wala ring matatawag na dangal.

Dapat kang tumindig, makipaglaban kay Satanas,

na may pananalig, pagpapasakop, at takot sa Diyos

bilang sandata sa isang buhay-at-kamatayang laban.

Sa lahat ng ito'y mapapaluhod mo si Satanas.

'Pag magawa mo't buong matalo ito,

magawang bahag ang buntot nito't maging duwag,

ito'y 'di na aatake o aakusa sa 'yo.

Saka ka lang maililigtas, magiging malaya.

II

Kung determinado kang lumaya kay Satanas,

ngunit wala kang mga sandatang tutulong sa 'yo,

mananatili kang nasa panganib.

Sa paglipas ng panahon, ika'y pahihirapan, mauubusan ng lakas,

'di pa rin magagawang magpatotoo,

nakulong sa mga atake't paratang nito, 'di tuluyang napapalaya ang sarili.

Kung gayon maliit ang pag-asang maililigtas ka.

'Pag ang katapusan ng gawain ng Diyos ay 'pinapahayag,

ika'y mananatili sa pagkakahawak ni Satanas,

sarili'y 'di mapapalaya, walang tsansa o pag-asa.

Gan'tong tao'y magiging bihag ni Satanas.

Dapat kang tumindig, makipaglaban kay Satanas,

na may pananalig, pagpapasakop, at takot sa Diyos

bilang sandata sa isang buhay-at-kamatayang laban.

Sa lahat ng ito'y mapapaluhod mo si Satanas.

'Pag magawa mo't buong matalo ito,

magawang bahag ang buntot nito't maging duwag,

ito'y 'di na aatake o aakusa sa 'yo.

Saka ka lang maililigtas, magiging malaya.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger