Tagalog Christian Music Video | "Umaasa ang Diyos na Magiging Tapat ang Tao sa Kanyang mga Salita"

Enero 10, 2022

Hantungan at kapalaran niyo,

tinatanaw nang may importansya.

Iniisip niyo kung 'di maingat,

kapwa sila mawawasak niyo.

Natatanto niyo ba ang pagsisikap

na ginugugol para sa

hantungan niyo'y walang saysay?

Ito'y peke't huwad.

Yaong gumagawa para sa hantungan

tatanggap ng huling pagkatalo.

Nang dahil sa panlilinlang nila

tao'y bigo sa paniniwala nila.

Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,

o tratuhin nang may pananabik.

Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat

matugunan lahat ng inaasahan Niya.

Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't

konsiderasyon sa puso Niya,

'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.

Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.

'Di Niya nais masaktan ang pusong

aktibong naghahanap ng pag-unlad,

ni bawasan ang sigla upang

tungkulin ay tapat na gawin.

Gayunman papaalalahanan Niya kayo

sa kakulangan ninyo't

maruming kaluluwang nananahan

sa kaibuturan ng puso niyo.

Umaasa Siyang magagawa ninyong

humarap sa salita Niya nang may totoong puso,

dahil ang pinakakinasusuklaman Niya'y

mga taong nililinlang Siya.

Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,

o tratuhin nang may pananabik.

Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat

matugunan lahat ng inaasahan Niya.

Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't

konsiderasyon sa puso Niya,

'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.

Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.

Diyos umaasa sa huling yugtong 'to,

magsigawa kayo nang mahusay,

na kayo'y lubusang mamintuho.

'Wag maging walang sigla.

Sana'y hantungan niyo'y mabuti.

Ngunit may hinihingi Siya,

makagawa kayo ng mabuting pasya,

ibigay sa Kanya'ng debosyon niyo.

Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,

o tratuhin nang may pananabik.

Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat

matugunan lahat ng inaasahan Niya.

Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't

konsiderasyon sa puso Niya,

'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.

Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger