Tagalog Christian Testimony Video | "Napalaya Mula sa mga Gapos ng Tahanan"

Setyembre 19, 2021

Nang marinig ng asawa ng bida ang mga sabi-sabing gawa-gawa ng CCP na naninira sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, labis itong tumutol sa kanyang paniniwala sa Diyos at pinunit ang kanyang mga libro ng salita ng Diyos. Kalaunan, naaresto ng pulisya ang bida sa isang pagpupulong, at matapos siyang makalaya, sinubukan ng kanyang asawa ang lahat ng paraan para puwersahin siyang isuko ang kanyang paniniwala sa Diyos dahil sa takot na magdurusa rin ito dahil sa paniniwala ng kanyang asawa. Sinubaybayan nito ang bida, ikinulong siya sa kanilang bahay, paulit-ulit na binugbog, at nagbanta ng diborsiyo…. Miserable at mahina ang pakiramdam ng bida, ngunit sa harap ng paulit-ulit na pag-uusig na ito, anong pagpili ang ginawa niya? Ano ang nakamit niya mula sa patnubay ng salita ng Diyos? Pakinggan natin ang kanyang karanasan.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin