Tagalog Testimony Video | "Ang Inggit ang Kabulukan ng mga Buto"

Hunyo 20, 2022

Sa Biblia, sinasabi na, "Ang inggit ay kabulukan ng mga buto" (Kawikaan 14:30). Totoo na ang inggit ay isang katiwalian na malalim na nakaugat sa atin, na kapag nakikita natin ang isang tao na mas mahusay sa atin, handa tayong makipaglaban, na makipagtunggalian, at ang pinakamalala ay nagdudulot tayo ng pinsala sa iba at sa sarili natin. Ang pangunahing tauhan sa video na ito ay may ilang malalim na personal na karanasan dito. Nang makita niya na ang kasamahan niyang si Sister Yu ay mas may kakayahan sa kanya sa lahat ng aspeto, labis siyang nainggit, at palihim na tinangkang makipagkampihan sa iba para husgahan siya. Mas ginusto niyang makitang naaapektuhan ang gawain ng sambahayan ng Diyos kaysa matiwasay na makipagtulungan kay Sister Yu. Paano siya nakawala kalaunan sa pinsalang ginagawa ng inggit na ito sa kanya? Alamin sa video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger