Tagalog Testimony Video | "Pagkatapos ng Lindol"

Hunyo 16, 2022

Natanggap niya ang proteksyon ng Diyos sa isang lindol, bahagya lang natakasan ang kamatayan. Nagbigay ito sa kanya ng malalim na pag-unawa na ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa mga tao mula sa mga sakuna. Pagkatapos niyon, sinimulan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang tungkulin, ngunit isang transaksyonal na motibo ang nasa likod ng lahat ng kanyang pagsisikap, na kahit siya ay hindi niya alam. Ano ang natutunan niya tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos? Ano ang natamo niya sa huli sa kanyang karanasan sa lindol? Mangyaring panoorin ang Pagkatapos ng Lindol.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger