Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

"Sino Siya na Nagbalik" - Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo(Clip 7/7) 13:29
"Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao (Clip 6/7) 23:46
"Sino Siya na Nagbalik" - Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan (Clip 5/7) 13:19
Tagalog Christian Full Movie "Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol (Clip 4/7) 14:04
"Sino Siya na Nagbalik" - Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Clip 3/7) 28:04
"Sino Siya na Nagbalik" - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo (Clip 2/7) 19:05
"Sino Siya na Nagbalik" - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo (Clip 1/7) 20:23
Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit 23:47
Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon (3/3) - "Ang Sugo ng Ebanghelyo" 25:19
Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao (2/3) - "Ang Sugo ng Ebanghelyo" 15:17
Nakumpleto ba ang Gawain na Pagliligtas Noong Ipinako sa Krus ang Panginoon? (1/3) - "Ang Sugo ng Ebanghelyo" 18:59
Mga Karanasan at Patotoo tungkol sa Tagumpay na Pagputol sa Adiksyon sa Online Gaming Matapos Maniwala sa Diyos 40:13
Maaaring Tagumpay na Maputol ng Taos na Pananampalataya sa Diyos ang Adiksyon sa Online Gaming (3/4) - "Anak, Umuwi Ka Na!" 13:47
Bakit Napakadilim at Napakasama ng Mundo? (2/4)- "Anak, Umuwi Ka Na!" 21:44
May Paraan para Maputol ang Adiksyon ng mga Kabataan sa Online Gaming (1/4) - "Anak, Umuwi Ka Na!" 21:39
Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia? (4/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 20:25
Natuklasan: May Iba pa bang mga Salita o Gawain ng Diyos Maliban sa mga Nasa Biblia? (1/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 10:16
Natuklasan: Ang Kaugnayan ng Diyos sa Biblia (2/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 23:49