Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 2/2) 25:20
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 1/2) 17:23
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 2/2) 47:35
"Pananampalataya sa Diyos 2" (Clip 1/2) Ano ang Ibig Sabihin ng Panginoon sa "Idalangin Ninyo ang sa Inyo’y Nagsisiusig"? 36:05
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 1/2) Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos 41:11
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 2/2) Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos 57:10
"Sino Siya na Nagbalik" - Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo(Clip 7/7) 13:29
"Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao (Clip 6/7) 23:46
"Sino Siya na Nagbalik" - Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan (Clip 5/7) 13:19
Tagalog Christian Full Movie "Sino Siya na Nagbalik" - Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol (Clip 4/7) 14:04
"Sino Siya na Nagbalik" - Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Clip 3/7) 28:04
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2 19:05
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1 20:23
"Saan Ang Aking Tahanan" Clip 1 - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit 23:47
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 3 - Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon 25:19
Tagalog Gospel Movie | "Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 2 - Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao 15:17
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" Clip 1 - Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus? 18:59
Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4 40:13

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye